Willem Kolvoort Onderwaterfotografie

ZOETWATER

De zoetwaterwereld van Nederland wordt hier uitvoerig behandeld.
Hoewel "dicht bij huis" is hetgeen zich onder de waterspiegel van sloot, plas, beek en rivier ophoudt en afspeelt voor velen onbekend. Ik kies er voor veel van deze onderwaterwereld te laten zien.
Er van overtuigd dat ik verre van compleet ben tracht ik een heel aantal van de vaak algemeen voorkomende planten en dieren te tonen.
Naast de gewervelde dieren zoals amfibieën en vissen zijner veel groepen van ongewervelden uit het zoete water opgenomen.