Willem Kolvoort Onderwaterfotografie

Stroming in de Vecht

In de Overijsselse Vecht zijn zoals in veel van onze rivieren stuwen aangebracht om de waterstand bovenstrooms op peil te houden. Voor de vissen die stroomopwaarts willen zwemmen om hun paaigronden te bereiken is de barrière van zo"n stuw veel te hoog. Om het optrekken voor de vissen toch mogelijk te maken zijn op veel plaatsen z.g.n.vistrappen gerealiseerd. Naast de stuw in Junne is enige tijd geleden een nieuwe vistrap gerealiseerd. In het stroombed na de vistrap groeien allerlei waterplanten zoals schede fonteinkruid, doorgroeid fonteinkruid, hoornblad en gele plomp, waterplanten die allen voor hun voortplanting hun bloemen boven  water moet steken.Door de sterke stroming lukt dit niet en al deze waterplanten groeien daardoor alsmaar door wat fascinerende beelden oplevert.